Μπορείς να μην κάνεις τίποτα, μπορείς να μην αποφασίσεις τίποτα, απλά να μείνεις αυτό που είσαι.
Είναι δική σου η απόφαση, είναι η απόφαση της ζωής σου.
Ίσως πρέπει να αποφασίσεις να κάνεις ένα βήμα παραπάνω για την επόμενη γενιά. Να δημιουργήσεις κάτι το οποίο θα μείνει για τους επόμενους, αντίθετα με τις συμπεριφορές που υποστηρίζουν το “φαίνεσθαι” και το να “περνάμε καλά”. Τέτοιες Συμπεριφορές και στάσεις δηλαδή οι οποίες αναπτύσσονται σε κοινωνίες σε κρίση ή σε κοινωνίες χωρίς κουλτούρα, μόρφωση, αμάθεια. Θα έλεγα καλύτερα ότι αυτή είναι μια αυτό καταστροφική συμπεριφορά, μια συμπεριφορά κοινωνίας που ελαχιστοποιεί τους πυρήνες ανάπτυξης της και παραδίδεται εύκολα σε χαλιναγώγηση από εργαλεία μαζικής υποδούλωσης προς μια κατεύθυνση δύσκολης ανάκαμψης και δημιουργίας. Οδηγούμαστε ως κοινωνία σε μια κουλτούρα άκρως ανταγωνιστική, ταξική και με διαφορετικές αξίες όπως την δύναμη του χρήματος ως αυτό σκοπός ή ο εαυτός μας πρώτα από όλους (μια κοινωνία ατομιστών δηλαδή).
You can choose to do nothing, you can make no decisions, or you can just be yourself.
It’s your choice, a decision you will make for the rest of your life.
You may have to decide whether to take a step for the next generation. Create something which will be maintained in contrast to behavior which is supported by selfish people. This attitude is developed in societies which are going through a crisis or in societies which lack culture and education. In other words i would say that this kind of disastrous behavior, in a society where development and creativity is minimized . We are heading towards a a very competitive society with different  value such as the power of wealth used to stand out as individuals and not as a society
%d bloggers like this: