ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΗΓΕΤΗΣ 

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ηγηθεί μεγάλης εταιρείας με αποδεδειγμένα επιτυχημένα αποτελέσματα, γνώσεις και ικανότητες αλλαγής κουλτούρας των ανθρώπων που έχει διοικήσει.

 • Ικανότητα λήψης γρήγορων αποφάσεων.
 • Ικανότητα αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού
 • Ικανότητα να ηγείται με το παράδειγμά του (leading by example)
 • Ικανότητα δημιουργίας στρατηγικής και οράματος
 • Ικανότητα διαπραγματεύσεων
 • Περαιτέρω ιδιότητες της προσωπικότητάς του θα πρέπει να είναι αυτοέλεγχος, επιμέλεια και δίψα για γνώση
 • Η ευκρίνεια, η δημιουργικότητα και η καινοτομία είναι στοιχεία που μπορούν να βοηθήσουν να επιτύχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα

Η χώρα ευθύνης του είναι η Ελλάδα και οι πολίτες της. Τα κριτήρια του υποψηφίου, πέραν των ακαδημαϊκών τίτλων σε πολιτικές επιστήμες ή διοίκηση, θα πρέπει να είναιι:

 • Γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Πολυετής εργασιακή εμπειρία σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα (και στους δυο τομείς θα κριθεί ως πλεονέκτημα)
 • Προϋπηρεσία σε χαμηλότερες θέσεις
 • Δυνατότητα πολλών ταξιδιών
 • Καμία σχέση με τα υπάρχοντα κόμματα

Η θέση που προκηρύσσεται έχει μέγιστη διάρκεια 3 χρόνια, όπου μετά θα αξιολογηθεί ο ίδιος και το έργο του από εξωτερικούς συνεργάτες και ανάλογα με την πρόοδο θα υπάρξει ανανέωση της σύμβασης.

Η θέση παρέχει μηνιαίο εισόδημα

Αυτοκίνητο

Μπόνους αναλόγως των στόχων

Σημαντική σημείωση: Η αγγελία δεν είναι αληθινή. Αφορά στα τυπικά προσόντα που θα έπρεπε να έχουν οι πολιτικοί τις τελευταίες δεκαετίες.

Αρέσει σε %d bloggers: