Προσωπική ηγεσία είναι να κατορθώσει το άτομο να αδράξει την ευκαιρία να αλλάξει συνειδητά. Να αλλάξει τον εαυτό του. Να αφήσει τις άμυνες που το καταβάλλουν ή που δεν το αφήνουν να δεχτεί καινούργια συναισθήματα. Πολλές φορές ο θυμός λειτουργεί εσωτερικά ως άμυνα σε ό,τι πληγώνει ή φοβίζει.

Προσωπική ηγεσία είναι:

α) η «αποσύνδεση» από μια κατάσταση,

β) η συνειδητοποίηση της κατάστασης ή θέσης που βρίσκεται το άτομο πλέον,

γ) η κατανόηση του τρόπου και του λόγου ύπαρξης (το ¨γιατί¨ που υπάρχει μέσα μας) και της λειτουργίας της (πώς λειτουργεί, μετά από ποια ερεθίσματα) και τέλος

δ) η αποδοχή της ως μετέπειτα βήμα διαδικασίας.

Μόνο εάν επιτευχθεί η συνειδητοποίηση και η αποδοχή, θα ξεκινήσει το ταξίδι της έμπνευσης του εαυτού μας.

%d bloggers like this: