Πολλοί μάνατζερς ισχυρίζονται ότι είναι δεκτικοί στην αλλαγή και προσπαθούν να περάσουν αυτή την στάση και στους υφισταμένους τους. Όταν παρατηρείς όμως κάποιους απο αυτούς τους μάνατζερς, βλέπεις ότι κάνουν τα ίδια πράγματα με τον ίδιο τρόπο όπως πριν 10-15 χρόνια.

Οι εποχές άλλαξαν και αυτό είναι μια γενική παραδοχή. Οι Αλλαγές στο μάνατζμεντ επιβάλλονται όταν οι εποχές, οι συνθήκες ή οι άνθρωποι αλλάζουν.

Ένας μάνατζερ πρέπει να αναπτύξει ικανότητα συλλογής και επεξεργασίας μηνυμάτων ή αλλαγών. Δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικός ένας μάνατζερ όταν η συνταγή του παραμένει ίδια στο πέρασμα των χρόνων. Ακόμα και η καλύτερη συνταγή χρειάζεται βελτίωση. Ακόμα και ο πιο απλός σεφ αλλάζει τα συστατικά της επιτυχίας του. Εσύ;

Most managers claim that they are flexible to changes and try to influence their subordinates to do the same. After observing these managers however you realize that things are done exactly the way they were done 10-15 years before.

Things have changed over the years in matters concerning management due to circumstances.

A manager must always be aware of these changes and must develop their skills in collecting and processing this information or changes. A manager cannot be effective unless he manages to improve and keep himself updated. Even a successful manager needs improvement. Even the simplest chef changes the ingredients of his success. You?

%d bloggers like this: