Μην τα παρατάς! Η ζωή ειναι επίθεση! 

Don’t Give up! Living is “attack”!

%d bloggers like this: