Σχεδόν όλοι έχουν έναν κρυφό εαυτό. Εάν τον γνωρίζεις, βελτίωσέ τον. Εάν δεν τον γνωρίζεις, ανακάλυψέ τον. Πρέπει να έχεις περίσσιο θάρρος για να χρησιμοποιήσεις τον εαυτό σου με σκοπό το καλό των συνανθρώπων σου ή της ομάδας σου, έτσι ώστε να επέλθει η προσωπική βελτίωση αλλά και να αναπτύξεις την ικανότητά σου να καταλαβαίνεις τον άλλο. Θέλει επίσης προσοχή για να διαβάζεις τον κρυφό εαυτό του άλλου. Γι’ αυτό και χρειάζεται να βελτιωθείς σε αυτό. Αφού αλλάξεις ή βελτιωθείς, χρησιμοποίησε αυτή την ικανότητα για να βελτιώσεις τους υπόλοιπους.

Self-Sabotage: Δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό, αλλά απ’ ό,τι φαίνεται δεν γνωρίζεις ότι δεν μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Chequed.com λέει ότι ένα μέρος του εαυτού σου που εσύ δεν γνωρίζεις, ευθύνεται για την άστοχη επιλογή συνεργατών. Αυτή η άστοχη επιλογή έχει επίσης αρνητικό αντίκτυπο στους επιχειρησιακούς στόχους της εταιρείας και τέλος στην αποδόμηση της εταιρικής κουλτούρας. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως μία πτυχή του κακού κρυφού εαυτού σου, που χρειάζεται να την ανακαλύψεις και να τη βελτιώσεις.

%d bloggers like this: