Χρειάζεται χρόνος και μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσεις να καταλαβαίνεις τα συναισθήματα σου και να μην παρασύρεσαι από αυτά. Ένα φίλος μου είπε«Πρέπει να έρχεσαι δεύτερος σε αυτά πουθέλεις να πεις», θέλοντας να μου δείξει τονβαθμό αυτοσυγκράτησης που πρέπει ναδιακατέχει κάποιο άτομο. Σε συνάρτηση μετην παραπάνω συμβουλή, ησυναισθηματική νοημοσύνη μπορεί να θεωρηθεί ως αποτέλεσμα τηςσυναισθηματικής σου καλλιέργειας,βιώνοντας, ζώντας και καταλαβαίνονταςτον εσωτερικό σου εαυτό. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν σταματάει ποτέ,αλλά αναπτύσσεται με τον χρόνο και ταερεθίσματα που λαμβάνεις. Μόνο τότε ηθεωρία γίνεται πράξη.

%d bloggers like this: