Η συνέντευξή μου στο pmjournal – My interview to pmjournal

            Αγαπητοί μου φίλοι, στο παρακάτω link μπορείτε να ακούσετε την συνέντευξη μου στο pmjournal αναλύοντας  το επιχειρηματικό περιβάλλον, τα χαρακτηριστικά της ηγεσίας και τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στην Ελλάδα. Συνέντευξη...

Tip #19

Communication is the key to succeed in every step towards change. Therefore, it should be emphasised, encouraged and employed among the implicated parts, may these include direct or indirect clients, suppliers or employees.   As in many other cases, a period of change...

Past and Future

A hundred years ago, almost every individual expected to spend their lives in their place of birth. The norm was that in order to make ends meet, people would have to follow their parents’ profession. It was a common belief that, by doing so, they would be able to...