Ενα άρθρο μου στο pmjournal- A new post to pmjournal

Αγαπητοί μου Φίλοι, μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο μου Ηγέτες χωρίς “κρυμμένους σκελετούς στη ντουλάπα” στο pharma market journal. Ελπίζω να το απολαύσετε…   Dear friends, you can read my new article in greek version “leaders without secrets” I...

Effective leadership

Today’s society is highly competitive and even aggressive when it comes to professional matters. In the midst of sales pressure and external competition, hostile attitudes threaten to disrupt delicate balances within companies and organisations. Proper and ethical...

Managers & Change

During financially volatile periods, organisations are in need of more frequent and more rapid changes. Managers must develop leadership skills in order to predict change and respond timely and efficiently, at the same time helping employees adapt to the new...

Organisation II

Some organisations employ executives with remarkable skills, who, nevertheless, fail to keep their efforts consistent. Other enterprises employ intelligent and skilful individuals in lower positions of hierarchy, causing a lack of momentum in terms of management....

Organisation

An organisation is essentially a group of individuals working together for the same cause. Apart from people, organisations encompass different cultures, attitudes, concerns and pursuits, which determine how smooth the transition to change will be in the workplace. In...