Η ηγεσία ως εργαλείο
 ή ο ηγέτης ως ρόλος μέσα σε μια επιχείρηση 

Στην πρώτη περίπτωση αναδεικνύεται η ηγεσία ως συνέργεια κάποιων ατόμων που εργάζονται σε μια επιχείρηση. Εδώ δεν υπάρχει ένας ηγέτης. Χρειάζεται κοινή προσπάθεια για να επιτευχθούν οι στόχοι και να κρατηθεί ζωντανό το όραμα της εταιρείας. Την ίδια όμως στιγμή το κάθε...

Tip #101

The most efficient coordination requires (demands) fast up dating and communication skills. 

Σχεδόν όλοι έχουν έναν κρυφό εαυτό.

Σχεδόν όλοι έχουν έναν κρυφό εαυτό. Εάν τον γνωρίζεις, βελτίωσέ τον. Εάν δεν τον γνωρίζεις, ανακάλυψέ τον. Πρέπει να έχεις περίσσιο θάρρος για να χρησιμοποιήσεις τον εαυτό σου με σκοπό το καλό των συνανθρώπων σου ή της ομάδας σου, έτσι ώστε να επέλθει η προσωπική...

Tip #100

Η δικαιοσύνη στις επιχειρήσεις βασίζεται στην πολιτική & την στρατηγική εταιρειας και στην ακεραιότητα του ηγέτη /  A company’s justice is based on its policy, its strategy and on the leader’s...