Σε δύσκολους καιρούς όπως αυτοί, είναι εύκολο για έναν ηγέτη να αναδείξει τον εαυτό του.

Σε δύσκολους καιρούς όπως αυτοί, είναι εύκολο για έναν ηγέτη να αναδείξει τον εαυτό του. Αντίστροφα, είναι δύσκολο για κάποιον να πάρει αποφάσεις για ηγετικές συμπεριφορές. Όταν οι συνθήκες είναι δύσκολες, λίγοι είναι εκείνοι που τολμούν να βγουν μπροστά και να...

Να θυμάσαι ότι δεν υπάρχει η τέλεια συμπεριφορά.

Ανάλογα με τις συνθήκες, ο μάνατζερ/ηγέτης πράττει αυτό που πιστεύει εκείνη τη στιγμή. Οι σημερινές συνθήκες και οι απαιτήσεις φυσικά αλλάζουν ακαριαία. Ενώ ο μάνατζερ/ηγέτης μία δεδομένη χρονική στιγμή έκανε κάτι πολύ καλά, μπορεί σε κάποια άλλη συνθήκη να πράξει...