ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΗΓΕΤΗΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΗΓΕΤΗΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΗΓΕΤΗΣ  Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ηγηθεί μεγάλης εταιρείας με αποδεδειγμένα επιτυχημένα αποτελέσματα, γνώσεις και ικανότητες αλλαγής κουλτούρας των ανθρώπων που έχει διοικήσει. Ικανότητα λήψης γρήγορων αποφάσεων. Ικανότητα αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού...
Tip #124

Tip #124

Δεν ζούμε για την «κάποια στιγμή» που θα κάνουμε κάτι – θα πετύχουμε έναν στόχο μας, αλλά για την καθε στιγμή έστω και μέχρι να πετύχουμε αυτό τον στόχο! We don’t only live for the moment we want to do something or achieve something but for every moment...
How sure do you think you are?

How sure do you think you are?

One lovely morning I was travelling for one of my business trips. It was early in the morning and I decided to have a quick coffee at one of the airport’s coffee shops. Along with me two police officers were waiting in line and they kindly let me order first....