Ο Σταύρος σε MP3 player

Ο Σταύρος σε MP3 player

Τώρα πλέον σε συσκευές MP3 player μπορείτε να έχετε μαζί σας, στο αυτοκίνητο σας ή οπουδήποτε επιθυμείτε να χαλαρώσετε ή να σκεφτείτε πως θα αντιμετωπίσετε τυχόν προβλήματα σας στο άμεσο μέλλον, έναν διαφορετικό τρόπο για να πετύχετε. Αφήστε τον Σταύρο να σας πει πως...
Ο Σταύρος σε MP3 player

Now you have the chance to listen to Stavros

Now you have the chance to listen to Stavros on your MP3 player in your car or wherever you want to relax, think about how you will face your problems in the near future, a different way to succeed. Let Stavros tell you how to use your skills from a different...