Ευ πιτυχία

Στις σελίδες του παρόντος βιβλίου, με τον ευρηματικό τίτλο Ε(υ)πιτυχία, βρίσκονται πληροφορίες ενός κώδικα παρόμοιου με αυτόν της οδικής κυκλοφορίας, προκειμένου να φτάσει ο καθένας μας -στην περίπτωση μας ο αναγνώστης- στον προορισμό του, που στη ζωή μεταφράζεται ως η προσωπική του ευτυχία. Γι’ αυτήν αγωνιζόμαστε όλοι ανεξαιρέτως και γι’ αυτήν αγωνιούμε και κοπιάζουμε. Σ’ αυτή μας την πορεία περνάμε καταστάσεις με επιτυχία ή ακόμη και με αποτυχία. Βέβαια ουδέν κακόν, αμιγές καλού. Μόνο που η δεύτερη πληγώνει, ματώνει. Για την πρώτη, την πετυχημένη, καταθέτει τις γνώσεις του ο συγγραφέας του παρόντος πονήματος, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως βοήθημά πλεύσης, εγχειρίδιο ασφαλούς πορείας.

Public