50 Συμβουλές για ακόμα πιο αποτελεσματικό Management

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ το καινούργιο μου βιβλίο!! Περισσότερο παρακινητικό, περισσότερο πρακτικό, περισσότερο από τα προηγούμενα!!

Το βιβλίο περιέχει 50 συμβουλές – παραδείγματα για καλύτερο μάνατζμεντ και καλύτερη ηγεσία. Ο Σ. Μπαρούτας αποτυπώνει στιγμές και καταστάσεις σε μια δύσκολη εποχή που πολλές θεωρίες έχουν παραμεριστεί ή πολύ δύσκολα πλέον εφαρμόζονται.

Αρκετές φορές ο εργαζόμενος ή ένα στέλεχος, διαβάζοντάς το μπορεί να λάβει μια διαφορετική προσέγγιση της κατάστασης που καλείται να αντιμετωπίσει. Παράλληλα παρέχονται συμβουλές, με απώτερο σκοπό την εφαρμογή ενός, όσο το δυνατόν, ηθικότερου και πιο αποτελεσματικού μάνατζμεντ και ηγεσίας. Τα περιστατικά που αναφέρονται ως παραδείγματα είναι παρμένα από τα καθημερινά προβλήματα που ζει ένας επαγγελματίας και ιδιαίτερα ένα στέλεχος σήμερα. Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να δοθεί το σημερινό στίγμα στις επιχειρήσεις και ίσως, το σκεπτικό για κερδοφορία και επικράτηση στην αγορά.