Μάνατζμεντ και Ηγεσία

Το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί μια αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου ‘Η Αντίληψη Της Βελτίωσης’, η οποία επανεκδίδεται υπό το πρίσμα των υφιστάμενων οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών.
Αποτυπώνει δε, κάποιες σκέψεις του συγγραφέα, σχετικά με την σύγχρονη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού των οργανισμών, καθώς επίσης αναδεικνύει ένα καινούριο προφίλ ηγεσίας. Θα μπορούσαμε να κάνουμε λόγο και για νέους ‘ήρωες’, οι οποίοι αναδύονται από την κρίση που οι περισσότεροι άνθρωποι βιώνουν.

EBOOKS


BIBLIONET