Ο Σταύρος σε MP3 player

Ο Σταύρος σε MP3 player

Τώρα πλέον σε συσκευές MP3 player μπορείτε να έχετε μαζί σας, στο αυτοκίνητο σας ή οπουδήποτε επιθυμείτε να χαλαρώσετε ή να σκεφτείτε πως θα αντιμετωπίσετε τυχόν προβλήματα σας στο άμεσο μέλλον, έναν διαφορετικό τρόπο για να πετύχετε. Αφήστε τον Σταύρο να σας πει πως...
Now you have the chance to listen to Stavros

Now you have the chance to listen to Stavros

Now you have the chance to listen to Stavros on your MP3 player in your car or wherever you want to relax, think about how you will face your problems in the near future, a different way to succeed. Let Stavros tell you how to use your skills from a different...
Dreams

Dreams

Sometimes life is about risking everything for a dream no one can see but you! Find your talents and non talents! Your ability to create your own path. Create your future by learning your strengths and your...
Your Talents are Tangible

Your Talents are Tangible

The tools from Innermetrix can make your behavior and your talents tangible. It is hard to understand the HOW and WHY of human behavior. These tools is a revolutionary way to measure organizational skills and competencies, which has been built specifically for the...
How well do you know yourself?

How well do you know yourself?

How well do you know yourself? Can you measure how much your work motivates you and what can be your motivations to your colleagues? Do you also know how you would like to communicate and cooperate with yourself and with others around you? Coaching your self or your...