Μάνατζμεντ αλλαγών – Change Management

Μάνατζμεντ αλλαγών – Change Management

Πολλοί μάνατζερς ισχυρίζονται ότι είναι δεκτικοί στην αλλαγή και προσπαθούν να περάσουν αυτή την στάση και στους υφισταμένους τους. Όταν παρατηρείς όμως κάποιους απο αυτούς τους μάνατζερς, βλέπεις ότι κάνουν τα ίδια πράγματα με τον ίδιο τρόπο όπως πριν 10-15 χρόνια....
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΗΓΕΤΗΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΗΓΕΤΗΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΗΓΕΤΗΣ  Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ηγηθεί μεγάλης εταιρείας με αποδεδειγμένα επιτυχημένα αποτελέσματα, γνώσεις και ικανότητες αλλαγής κουλτούρας των ανθρώπων που έχει διοικήσει. Ικανότητα λήψης γρήγορων αποφάσεων. Ικανότητα αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού...
LEADER IS REQUESTED

LEADER IS REQUESTED

LEADER IS REQUESTED: The candidate should have led a large company with proven successful results. Knowledge and ability to change the culture of the leading people. • Ability to make quick decisions. • Ability to assess human resources • Ability to lead by example •...
How sure do you think you are?

How sure do you think you are?

One lovely morning I was travelling for one of my business trips. It was early in the morning and I decided to have a quick coffee at one of the airport’s coffee shops. Along with me two police officers were waiting in line and they kindly let me order first....
Negotiation an important aspect to success

Negotiation an important aspect to success

At the moment, I am teaching a negotiation course to MBA students, who are attending an English University in Thessaloniki. Apart from the strategies, methods and theories concerning negotiation matters I focus mainly on issues based on developing skills that only an...
Labels

Labels

There are many times when we are subjugated to signs which we are characterized by others or by ourselves. Only when we decide to stop caring about this will we be able to set ourselves free and to be who we really are. Along with our weaknesses, our talents, our...