ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΗΓΕΤΗΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΗΓΕΤΗΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΗΓΕΤΗΣ  Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ηγηθεί μεγάλης εταιρείας με αποδεδειγμένα επιτυχημένα αποτελέσματα, γνώσεις και ικανότητες αλλαγής κουλτούρας των ανθρώπων που έχει διοικήσει. Ικανότητα λήψης γρήγορων αποφάσεων. Ικανότητα αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού...