Η δικαιοσύνη στις επιχειρήσεις βασίζεται στην πολιτική & την στρατηγική εταιρειας και στην ακεραιότητα του ηγέτη /  A company’s justice is based on its policy, its strategy and on the leader’s integrity.

Αρέσει σε %d bloggers: