Η καλύτερη άμυνα είναι να γνωρίζεις τον εχθρό σου / The best kind of defence is to be aware of who is your enemy. 

%d bloggers like this: