Στρατηγική είναι η λογική σου ενάντια στου αντιπάλου / Strategy is the most logical way to anticipate your opponent

%d bloggers like this: