Ο φόβος σου μπορεί να ειναι η φυλακή σου. Η ελευθερία σου απειλείται απο τον φόβο σου / Your fear could be your prison; your fear is menace to your freedom. www.baroutas.com

%d bloggers like this: