Κάθε κίνησή σου θα έχει απώλειες. Παρόλα αυτά, εσύ πρέπει να εστιάσεις στον στόχο σου! Every move will cost you losses. Nevertheless, you have to focus on your goal!


%d bloggers like this: