Μην μηδενίζεις τον εαυτό σου απο τις απόψεις των άλλων, προκάλεσέ τους εαν μπορούν να το κάνουν. / Do not reset yourself based upon others opinion. Challenge them to do it

%d bloggers like this: