Δεν ζούμε για την «κάποια στιγμή» που θα κάνουμε κάτι – θα πετύχουμε έναν στόχο μας, αλλά για την καθε στιγμή έστω και μέχρι να πετύχουμε αυτό τον στόχο!

We don’t only live for the moment we want to do something or achieve something but for every moment until we manage to achieve our goal!

#IMX, #ILEXECUTIVECOACHING, #GoalCoach

%d bloggers like this: