Ξεκινώντας η εβδομάδα του Πάσχα, είναι μια ευκαιρία να σκεφτούμε που είμαστε αλλά και που θέλουμε να φτάσουμε στην πορεία της ζωής μας. Πολύ σημαντικό στοιχείο είναι οι προσωπικές μας αξίες που μας συνοδεύουν στην κατεύθυνση προς τον προορισμό που ο καθένας πρέπει να έχει θέσει στην ζωή του. Σκεφτείτε ότι ίσως πρέπει να αρχίσετε να δίνετε το παράδειγμα για αυτά που πιστεύετε ότι είναι σωστά, αντίθετα με τι πιστεύει η πλειοψηφία. Μερικά παραδείγματα είναι τα παρακάτω:

Μιλήστε για τη σημασία της ακεραιότητας και κάντε το σωστό

Ορίστε ένα καλό παράδειγμα

Μην κατηγορείτε τους άλλους όταν τα πράγματα πάνε στραβά

Υποστηρίξτε τις προσπάθειες των εργαζομένων, συναδέλφων ή φίλων σας να κάνουν το σωστό

Δώστε θετικά σχόλια για την ακεραιότητα και για αξίες σημαντικές για εσάς και για το κοινό καλό

Καλό Πάσχα!

A week before Easter, various thoughts have come to my mind. What have I achieved up to now and what am I striving for in my life. A very important aspect is our personal values and how they will guide us to attain what we really believe we deserve. This might be a good opportunity to set a good example for what you believe is right, on the contrast to what the majority believes. Following you will read some examples:

Be honest and do what is right. Then set an example.

Don’t blame others when things gο wrong.

Support the effort your colleague, friend or employee makes to do what’s right. Make positive comments about values and integrity concerning you and the public

Happy Easter!

Check out my Android app for more news about personal leadership

 

%d bloggers like this: